DVO heeft zijn bestaan zeker gesteld !

Vaassen Woensdag 6 Juni 2007

Het bestuur van DVO heeft het voortbestaan van de vereniging met grote zekerheid zeker vast gesteld.

Enkele bustuursleden en teamcaptains hebben dinsdag-avond 5 Juni jl. overleg gevoerd met de eigenaar van het enige nog bestaande echte Dorpscafé welke sinds 1976 een zeer groot bestaansrecht heeft opgebouwd in Vaassen, heeft het bestuur dus besloten te gaan verkassen naar deze lokatie, mede door naar dit café te gaan verhuizen wordt het bestaansrecht van onze vereniging waarschijnlijk ook groter.. Er moet dus wel heel wat gaan gebeuren wil dit café ook ten gronde gaan.................zo.....dat is weer dat ........... wij gaan vanaf medio Augustus darten in Café De Ruif  aan de Dorpstraat 43 te Vaassen.  De na-competitie zal dan nog wel worden afgesloten in de zaal van Maartenshof en dan is het Finito en "La Figolo-Golo" met Maartenshof............Doegi dus !  Er zullen waarschijnlijk 6 dartbanen worden gecreéérd in het café met een optie voor nog eens 3 banen in de kelder van Café De Ruif, waar tevens ook de biljart-vereniging(en) zijn balletjes stoten. De onderlinge competitie zal echter wel naar een andere avond dan de Maandag-avond gaan, hierin is de beslissing nog niet over genomen welke avond dat zal worden. De DVS-competitie zal wel op de Vrijdag-avond blijven.

Het zal in de toekomst waarschijnlijk wel  een gezellige boel worden en DVO zal er wel rekening mee moeten houden met dat Café de Ruif ook nog eens de residentie is van Carnavals Vereniging De Rossumdaerpers en de thuishaven is van ; Stichting Fasna Ballooning, Biljartclub 't Centrum, Vrouwenpopkoor Nenoni, Vriendenclub de Zandhappers, Vriendenclub de Schuur Vaassen en "Dartclub ED US de Ruif" welke dus hun club-avond hebben op de maandag-avond vanaf 20.00 uur.

Verder even ter info ; De Ruif heeft als huismerk Dommelsch, verder vast van de tap Palm en Warsteiner en verder diverse soorten bier uit de fles. En heeft de volgende vaste medewerkers; Kelly , Jolanda en natuurlijk Dinie en Ben.

De Ruif is gelegen aan de Dorpstraat 43, 8171 BL   Vaassen,  tel ; 0578-572859

Wij als leden zijnde van DVO mogen hierbij dan ook wel enige dank uitspreken richting het bestuur van DVO dat zij wederom weer het heft in handen nemen om de kar weer verder te trekken in het bestaan van DVO !

John van Eek , webmaster dvovaassen.nl

Foto van Café De Ruif

 

 

 

Café Zaal Maartenshof is ten einde !

Maandag 4 Juni 2007 , 22.00 uur.

 Beste Darters het bestuur heeft  gehoord dat Café Zaal Maartenshof definitief zal gaan sluiten.

Sommige mensen hebben dus eindelijk hun zin gekregen . . . .    er was in Oktober 2006 al sprake van eventuele verplaatsing van het café en woningbouw  cq bouw van appartementen op de vrijkomende plek. ( zie artikel hieronder uit de Stentor van 2 oktober 2006).

Dus is er  voor de verenigingen er geen mogelijkheid  om hun activiteiten  nog verder voort te zetten in de zaal van maartenshof .

Afgelopen weekeinde hebben wij het gerucht vernomen dat de huidige eigenaar het pand (waarschijnlijk) zal verkopen aan de woningbouwvereniging Triada.

Wij als Dartvereniging betreuren dit feit ten zeerste, maar houden onze hoofden nog rechtop ! Immers, zaken zijn zaken.

Wij als vereniging zijnde worden echter wel door de huidige eigenaar in de gelegenheid gesteld om het huidige seizoen, inclusief de play-offs te mogen uitspelen in de zaal van het pand.

Dus willen wij als vereniging nog verder gaan zullen wij dus moeten veranderen van lokatie.

Dit gaat natuurlijk "niet zonder slag of stoot'' , dus het bestuur heeft maandagavond samen met de 4 Teamcaptains overleg gevoerd.

Alle leden zullen uiteraard zo veel als mogelijk op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken omtrend deze verandering.

Ik persoonlijk ben van mening dat er naar een lokatie moet worden gekeken waar niet alleen onze 4 teams, welke in competitie verband gooien, maar ook gekeken moet worden naar een lokatie waar ook onze recreanten terecht kunnen.

Er wordt door enkele leden van de vereniging en bestuur één dezer dagen onderhandeld met de nog wel bestaande horeca aangelegenheden binnen ons Vaassense Dorp.

 

Webmaster DVO ,

 John van Eek

www. dvovaassen.nl

 

 

 

 

 

 

 

Café Maartenshof wil wel maar kan niet weg  ( Bron ; de Stentor )

door NILS TEN BRINKE
 

2 OKTOBER 2006 - VAASSEN - Café Maartenshof wil graag uit woonwijk Oosterhof om op de hoek Laan van Fasna/ Pastoorsweg een nieuw café te beginnen. Daarmee zouden de geluids- en overlastproblemen in één klap zijn opgelost. Het plan is om woningen te bouwen op de vrijkomende plek aan de Jonasweg .


Voor aanvang van het Open Podium in Café Maartenshof spelen Anke en Anton van Take On zich wat los. Andere artiesten waren zaterdagavond Opsessie, Bert Jonker uit Epe en rockband Dat Doew uit Beemte-Broekland. Foto BJORN KIEZENBERG
Maartenshof is een goed draaiend café. Vooral de Open Podium-avonden met regionaal aan de weg timmerende bands, zijn zeer in trek. Maar uit akoestische onderzoeken blijkt dat de geluidsnormen bij de omliggende woningen worden overschreden.

L. van Essen van de maatschap Felawi heeft bij de gemeente een plan ingediend om de problemen op te lossen. Zeker geen onmogelijk verhaal, want op de beoogde plek op de hoek Pastoorsweg/Laan van Fasna, nu een kaal stukje weiland, rust al een horeca-bestemming. In 1989 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Oosterhof namelijk aangepast om de komst van een hotel voor te bereiden voor bezoekers van Vaassen en bedrijventerrein Eekterveld. Dat hotel is er echter nooit gekomen.

De maatschap komt mogelijk te laat met het plan. Want in 1995 bij de vaststelling van de ‘structuurvisie Vaassen’ is besloten om detailhandel en horeca in het Vaassense centrum te concentreren. Het dagelijks bestuur van de gemeente Epe, die de grond in eigendom heeft op de hoek Laan van Fasna/Pastoorsweg, is dan ook niet van plan mee te werken aan de transfer. Het vindt dat een café op die plek strijdig is met de uitgangspunten van de structuurvisie Vaassen-centrum.

Café Maartenshof kan de geluidsproblemen nauwelijks worden verweten. Het lag namelijk al in het buitengebied. De wijk Oosterhof is er door de jaren heen omheen gebouwd.

Het gaat nu niet alleen om geluidsoverlast, maar ook om parkeerproblemen en verkeersdrukte in de woonwijk. De structuurvisie Vaassen weegt echter zwaarder voor het gemeentebestuur. Wel wil ze meewerken aan het realiseren van woningbouw op de huidige plek.