Disclaimer

 

  1. De op deze website getoonde informatie wordt door DVO met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. DVO  verstrekt door middel van deze website louter informatie over Darts gerelateerde informatie en producten die door DVO worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. DVO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

    Alle informatie wordt aangeboden onder voorbehoud van fouten,
    DVO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in de informatie die is aangeleverd door derden.
    DVO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website van DVO Online opgenomen Informatie, Downloads en overige aangeboden info. Hoewel DVO alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is DVO  niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

  2. Verwijzingen naar sites die niet door DVO worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel DVO uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door DVO worden onderhouden wordt afgewezen.

 

Copyright

  1. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij DVO, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

  2. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciŽle- privť-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, toestemming van DVO.

 

 

 

 

De Webmaster Navkee

 

03-01-07